ZWIĘKSZENIE ZASOBU WIEDZY

Jeśli tak jest, to byłaby to podstawa do uważania, że wiedza ogólna nauczycieli powinna być tak szeroka, by ten możliwy związek przyczynowo-skutkowy wystąpił. Jest to oczywiście spekulacja, ale sugeruje ona, że wiedza ogólna może być wiązana z innymi źródłami wiedzy. Bez względu na to, jak bardzo będą się między sobą różnić zasoby wiedzy ogólnej poszczególnych nauczycieli, jest jasne, że nauczyciele jakąś wiedzę ogólną mieć muszą.Drugi problem, na który zwracam uwagę, to to, że nauczyciele są odpowiedzialni za zwiększanie zasobu wiedzy ogólnej uczniów. Postulat ten wykracza poza wąską interpretację nauczania, nie jest więc zawarty w pojęciu nauczania; jest to raczej dobro oświatowe, jakie może być osiągnięte przez nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *