SCALENIE PAŃSTWA

Wytworzenie tożsamości narodowej było korzystne z punktu widzenia polityków: mogło pomóc w scalaniu nowo powstałego państwa, w przeciwstawianiu się tendencjom zmierzającym do podziału państwa oraz w mobilizowaniu wsparcia militarnego i osiąganiu innych celów. Co więcej, można by się spierać, że wykształcenie poczucia tożsamości narodowej, a w rzeczywistości nacjonalizmu, rozumianego jako kierowanie tożsamością narodową dla osiągnięcia szczególnych celów politycznych, było ściśle związane z rozwojem nowych środków komunikowania, które pozwoliły na wyrażenie i przenikanie symboli wyrażonych w ogólnie zrozumiałym języku. Później jeszcze powrocimy do tego argumentu. Lecz najpierw musimy dokładniej zbadać naturę władzy symbolicznej i przemian, jakim podlegała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *