REZULTAT BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Rezultaty badań pedagogicznych, pozwalające nam zrozumieć zależność między działaniami nauczycieli a wpływem tych działań na uczniów, będą stanowić rdzeń wiedzy profesjonalnej wykładanej przyszłym nauczycielom. Można nauczać także innych rzeczy, na przykład ogólnej wiedzy o psychologii uczniów i o programie nauczania. Każda z tych spraw jest ważna o tyle, o ile pomaga zrozumieć zależności przyczynowe w nauczaniu. Psychologia, która nie zajmuje się tym, co mają robić nauczyciele, aby wywołać zmiany w uczniach, nie jest psychologią edukacyjną. Nauka o programie nauczania, która nie mówi o tym, co mają zrobić nauczyciele, aby uczniowie nauczyli się wiedzy przewidzianej w programie, jest co najwyżej nauką akademicką, w pejoratywnym sensie tego słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *