PRZED ROZWOJEM PRZEMYSŁÓW

Przed rozwojem przemysłów medialnych poczucie przeszłości i wie­dza ludzi o odległych miejscach kształtowały się przede wszystkim dzięki wymianie treści symbolicznych w bezpośredniej interakcji. Snucie opo­wieści odgrywało główną rolę w kształtowaniu pojęcia ludzi o przeszłości i odległym świecie. Dla większości z nich wiedza o przeszłości, odległych miejscach oraz historii ich społeczności zamieszkujących przestrzennie ograniczony obszar wywodziła się jedynie z tradycji ustnej, tworzonej i przekazywanej w społecznym kontekście życia codziennego. Rosnąca dostępność medialnych form symbolicznych stopniowo zmieniała spo­sób, w jaki większość ludzi zdobywała wiedzę oraz poczucie przeszłości i odczuwanie świata znajdującego się poza ich najbliższym środowiskiem. Tradycja ustna została uzupełniona i do pewnego stopnia przetworzona przez rozpowszechnianie produktów medialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *