POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI

Dodatkowo recepcja produktów medialnych jako czynność usytuo­wana i rutynowa jest również związana z posiadanymi umiejętnościami. Zależy ona od nabytych umiejętności i kompetencji, jakie wykorzystują ludzie w procesie odbioru. Wspominaliśmy już o tym, że różne środki techniczne wymagają różnego rodzaju kompetencji, by się nimi po­sługiwać. Ale warto również wspomnieć, że w zależności od grup czy klas społecznych, a także od okresu historycznego zakres tych umiejętności zasadniczo się różni. Jednak są one zawsze zdobywane w procesach uczenia się lub wpajania, procesy te natomiast mogą być zróżnicowane pod pewnymi względami i niejednakowo dostępne dla osób o różnym pochodzeniu. Kiedy już ktoś nabędzie odpowiednich umiejętności, stają się one częścią jego społecznego charakteru i są wykorzystywane w sposób tak automatyczny, że człowiek nie postrzega ich już jako czynności złożonych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *