OSTATECZNY TEST

Wreszcie moja koncepcja jest spójna z próbami dokonania charakterystyki nauczania z punktu widzenia praktyki. Nauczanie w moim ujęciu jest działalnością intencjonalną, ale ujęcie to pozostawia miejsce na większą różnorodność wiedzy, którą można posłużyć się w nauczaniu. Rezultaty empirycznych badań nad nauczaniem, jak również efekty doświadczenia są częścią podstawowej wiedzy używanej przez nauczyciela w podejmowaniu decyzji na temat tego, co robić. Istnieje ostateczny test, z którego pomocą chciałbym sprawdzić moją interpretację stosunku teorii do praktyki. Problem teorii i praktyki pojawia się w kontekście kształcenia nauczycieli. Tam właśnie chodzi o dostarczenie przyszłym nauczycielom wiedzy albo teorii, której rezultatem będzie profes­jonalna, efektywna praktyka w klasie. Jednym ze sposobów uzasadnienia mojego ujęcia będzie więc zbadanie, czy wynika z niego coś ważnego i ciekawego na temat kształcenia nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *