OPISUJĄC CECHY SPÓJNOŚCI

Być może opisując cechy dotyczące spójności poglądów jako tendencje i skłonnosci, a nie jako zasady, uważa on, że są to naturalne własności jednostek, podobnie jak cukier, caeteris paribus, ma tendencję do rozpuszczania się po wsypaniu do herbaty (to inny przykład Harmana). Jeśli o to mu chodzi (a mogę jedynie przypuszczać, że tak), to należy mu się sprzeciwić. Dlaczego konserwatyzm miałby być zasadą, normą do przestrzegania, a unikanie sprzeczności miałoh\ być naturalną tendencją? To rozróżnienie nie jest wcale jasne, a tym mniej usprawiedliwione. Co więcej, można przypuszczać, że ludzie rozwijają w sobie skłonność do unikania sprzeczności dopiero po przyswojeniu infor­macji, że należy ich unikać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *