NARZUCENIE DYSCYPLINY

Wraz z narzuceniem dyscypliny czasowej w celu zwiększenia produkcji towarów dokonano pewnej transakcji: poświęcenie w teraźniejszości wymieniono na obietnice lepszej przyszłości. Zagadnienie postępu, opracowane przez filozofów oświecenia oraz ewolucyjne teorie społeczne, było już wyraźnie od­czuwane w codziennym życiu jako zarówno różnica między minionymi i obecnymi doświadczeniami, jak i wciąż zmieniający się horyzont oczekiwań związanych z przyszłością. Dziś sposób postrzegania czasu może ulegać zmianom. Ponieważ wzrasta tempo życia, przyszłość nie rozciąga się już przed nami jak ziemia obiecana. Wciąż przesuwająca się granica oczekiwań zaczyna się załamywać, gdyż coraz częściej pokrywa się z przyszłością, która okazuje się zupełnie nieoczekiwana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *