CECHY KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

Pierwszą z cech charakterystycznych dla komunikowania masowego jest fakt, że wymaga ona pewnych technicznych i instytucjonalnych środków wytwarzania i rozpowszechniania. Specjalistyczna literatura dotycząca mediów poświęca temu zagadnieniu najwięcej uwagi. Ogólnie wiadomo, iż rozwój mediów, od najwcześniejszych form druku po najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie telekomunikacji, opierał się zawsze na innowacjach technicznych i możliwości ich komercyjnego wykorzystania. Wiadomo również, że proces wykorzystania tych in­nowacji zawsze odbywał się w ramach instytucji, które po dziś dzień kształtują działanie mediów. Innymi słowy, rozwój komunikowania masowego jest wprost proporcjonalny do rozwoju przemysłów medial­nych, tj. kręgu organizacji, które od średniowiecza do dziś interesują się komercyjnym wykorzystaniem innowacji technicznych pozwalających na produkcję i szeroki przekaz form symbolicznych. W następnym rozdziale przyjrzę się bliżej niektórym technicznym i instytucjonalnym aspektom mediów, poczynając od komercyjnego wykorzystania prasy drukarskiej w drugiej połowie XV w. W odróżnieniu od większości specjalistycznej literatury na temat mediów będę się starał wykazać związek rozwoju technicznego z szerszym instytucjonalnym aspektem rozwoju nowoczes­nych społeczeństw.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *